Udvalgte udgivelser

Ulrich, Jens (2024).
Pinde, masker og fællesskaber, der gør en forskel
Kirkerne i Rebild Provsti, Maj/Juni 2024 (kirkeblad) (Skrevet sammen med Rikke Winkler)KAN LÆSES HER > (side 6-7)

_____________________________

Ulrich, Jens (2024).
Mandefællesskaber
Brønderslev Bibliotek – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2023).
Hvad kan biblioteket bidrage med på de store velfærdsområder?
I “Perspektiv” – Del Din Viden – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2023).
Når biblioteket vil lave tilbud til mennesker, der lever med demens
– om samspillet mellem biblioteket, frivillige og mennesker, der lever med demens”
I “Perspektiv” – Del Din Viden – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2023).
Recovery og mødet med civilsamfundet
– brobygning, samskabelse og nye ledelsesudfordringer?”
Social Udvikling – Social- og ledelsesfagligt tidsskrift, nr. 3, 2023 – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2023).
Flere står uden for fællesskaber – hvordan kan kirken spille en rolle?
Kirkerne i Rebild Provsti (kirkeblad)KAN LÆSES HER > (side 22)

_____________________________

Ulrich, Jens (2022).
“Bare Feet Only. Evaluating perspectives form the partners of Global Roots”
Kulturprinsen (Erasmus+ project) – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2022).
“Frivillighedsguide”
DBU Jylland (36 sider) – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2022).
“Formativ evaluering af ‘Alle nordjyder har ret til lighed i sundhed'”
Social Sundhed, Aalborg (21 sider)

_____________________________

Ulrich, Jens (2022).
Borgerinddragelse og dynamisk procesledelse”
I Clou skriftsserie, Art 2022-001 (skrevet sammen med Jan Rosenmeier) – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2022).
Merværdien ved det samskabende bibliotek
I “Perspektiv” – Del Din Viden – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2022).
Biblioteksansatte som både facilitatorer og sparringspartnere”
I “Perspektiv” – Del Din Viden – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2022).
Fælleslæsning og fællesskabelse
– litteraturen som løftestang for udviklingen af lokale fællesskaber

Brønderslev Bibliotek KAN LÆSES HER >
I “Perspektiv” – Del Din Viden – KAN LÆSES HER
> (forkortet udgave – 3 sider)

_____________________________

Ulrich, Jens (2021).
Idrætspolitikkens betydning i kommunevalget 2021
– en undersøgelse af byrådskandidaternes tilgang til det idrætspolitiske felt
Evalueringsrapport udarbejdet for DBU Jylland

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
”Samskabelse som greb i biblioteksudvikling”
I Øystein Stabell og Jens Ulrich (red.) – Biblioteket som samskaper – erfaringer med biblioteket som samfunnsutviklere, Nasjonalbiblioteket i Norge – KAN LÆSES HER > (side 10-16)

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
”Verdifulle erfaringer med samskaping”
I Øystein Stabell og Jens Ulrich (red.) – Biblioteket som samskaper – erfaringer med biblioteket som samfunnsutviklere, Nasjonalbiblioteket i Norge (skrevet sammen med Øystein Stabell) – KAN LÆSES HER > (side 61-66)

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
Borgerinddragelsesprocesser
– borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Lemvig Sundhedshus

(med Malene Bødker Leerberg & Jan Rosenmeier) – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
Frivillige foreningers nye rolle under coronakrisen kræver nytænkning
Altinget.dk, den 27. april 2020 – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
“Samskabelse – også efter corona?”
POV DenOffentlige, den 24. april 2020 – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
“Fællesskaber – sammen hver for sig!”
Udgivet på LinkedIn den 3. april 2020 – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
“Samskabelse – er det relevant for skolen?
I Skolelederforeningens magasin Plenum, nr. 2 – KAN LÆSES HER > (fra side 54)

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
Uden retning mister menighedsrådet energi
I magasinet “Kirken i dag”, nr. 1

_____________________________

Ulrich, Jens (2020). – under udgivelse
”Samskabelse – et nyt styringsrationale kræver nye kompetencer”
I Thorkil Molly-Søholm m.fl. (red.) – Offentlige Leadership Pipeline 2.0. (med Kim Martin Nielsen)

_____________________________

Ulrich, Jens (2020).
“Fællesskabelse kræver mere end fællessang og fællesspisning”
Altinget.dk, den 30. januar 2020 – KAN LÆSES HER >

_____________________________

Ulrich, Jens (2019).
”Inddragelse eller involvering? Når kunst indgår i udviklingen af landdistrikter”
I Lene Noer & Birgitte Ejdrup Kristensen (red.) – Grasslands – borgerinvolverende kunst på Fursundegnen, Skive: Forlaget Wunderbuch KAN LÆSES HER > (fra side 43)

_____________________________

Ulrich, Jens (2019).
”Participation or involvement? When art contributes to rural development”
In Lene Noer & Birgitte Ejdrup Kristensen (ed.) – Grasslands – Citizen involved art in the Fursund region, Skive: Forlaget Wunderbuch

_____________________________

Ulrich, Jens (2019).
”Måltidet på arbejdspladsen”
I Tidsskriftet Lederliv – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2018).
”Inddragelse eller involvering – hvordan når vi borgerne i samskabende processer?”
DenOffentlige.dk (den 19. december 2018) – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2018).
“Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2018”
CLOU Skriftserie; vol. 2018, nr. 3, VIA University College (med Lena Kjeldsen) – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2018).
Samskabelsesforståelser og samskabelsesbegrebet i Danmark
Notat udarbejdet til Væksthus for Ledelse

__________________________________________________________

Ulrich, Jens (2018).
”Samskabelse – hvilke værdier kan der høstes?”
I Morten Kusk Fogsgaard & Manon de Jongh (red.) Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. Dansk Psykologisk Forlag

_____________________________

Ulrich, Jens (2018).
“Fællesskabelse – Tre modeller til at afklare hvorfor, hvordan og med hvem
DenOffentlige.dk (den 23. marts 2018) (med Malene Leerberg) – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2018).
“Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin”
DenOffentlige.dk (den 7. marts 2018) (med Kim Martin Nielsen & Jan Bartram) – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2018).
“Hvornår giver samskabelse mening?”
DenOffentlige.dk (den 27 februar 2018) – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Jens Ulrich (2017).
“Når samskabelse møder den kommunale praksis
Paper til NORKOM XXVI, 1.-2. december 2017, Reykjavik (med Lena Kjeldsen)

_____________________________

Ulrich, Jens (2017).
“Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune 2017”
CLOU skriftserie, VIA University College, art. 2017-002 (med Lena Kjeldsen) – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2016).
“Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016”
CLOU skriftserie, VIA University College, art. 2016-005 (med Lena Kjeldsen) – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2016).
”Samskabelse – en typologi”
I Tidsskriftet Lederliv – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (red.) (2015).
“Billeder af Ny velfærd – fra visioner til praksis”
Aarhus: Systime (med Rasmus Byskov-Nielsen & Carsten Høy Gemal)

_____________________________

Ulrich, Jens (2015).
”Ny Velfærd – på vej mod et nyt paradigme”
I Rasmus Byskov-Nielsen, Carsten Høy Gemal & Jens Ulrich (red.) – Billeder af Ny velfærd – fra visioner til praksis. Aarhus: Systime (med Rasmus Byskov-Nielsen og Carsten Høy Gemal)

_____________________________

Ulrich, Jens (2015).
”Ny Velfærd – en collage”
I Rasmus Byskov-Nielsen, Carsten Høy Gemal & Jens Ulrich (red.) – Billeder af Ny velfærd – fra visioner til praksis. Aarhus: Systime (med Rasmus Byskov-Nielsen og Carsten Høy Gemal)

_____________________________

Ulrich, Jens (2014).
“Konkrete udfordringer til den kommunale velfærdsproduktion under New Public Governance”
Paper til ”XXIII Nordiske Kommunalforskerkonference”, Odense, den 27-29. november 2014.

_____________________________

Ulrich, Jens (2010).
“Madordninger – skal de ikke have en chance mere?”
I tidsskriftet Nul til Fjorten, nr. 4 – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2010).
”Tak for mad – et vigtigt symbol i måltidskulturen”
KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2010).
“Børn i køkkenet – et spørgsmål om anerkendelse”
I tidsskriftet Nul til Fjorten, nr. 1

_____________________________

Ulrich, Jens (2009).
“Skolemad – et fedtholdig debat”
I tidsskriftet Hjemkundskab, nr. 5, – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2009).
“Scenarier som strategiværktøj”
4. udg., University College Syd (med Erling Andersen)

_____________________________

Ulrich, Jens (2008).
“Børn og indkøb – en belastende cocktail?”
I tidsskriftet Hjemkundskab, nr. 4 – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2008).
”Demokratisk medborgerskab – skal vi være ens for at blive enige?”
I Alexander von Oettingen, Leo Komischke-Konnerup & Niels Buur Hansen (red.) Medborgerskab – en udfordring til efterskolen. København: Unge Pædagoger

_____________________________

Ulrich, Jens (2007).
“Kropsforskrækkelse og madkultur”
I tidsskriftet Hjemkundskab, nr. 5 – KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2005).
“Styrk demokratiet i folkeskolen”
I tidsskriftet Skolebørn, nr. 5 (med Niels Nørgaard Kristensen)

_____________________________

Ulrich, Jens (2005).
“Måltidet kan redde vores smuldrende fællesskaber”
KAN LÆSES HER>

_____________________________

Ulrich, Jens (2004).
“Deliberative Democracy and Civil Society – An Expansion of Jürgen Habermas’s Understanding of Civil Society”
In John Andersen & Birte Siim (ed.), The Politics of Inclusion and Empowerment, Gender, Class and Citizenship. Palgrave Macmillan.

_____________________________

Ulrich, Jens (2002).
“Moderne demokratiteori – kunsten at gå på to ben”
Ph.d.-afhandling, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet.