Skoleudvikling – den åbne skole

NGO

– involveres flere aktører i skolens lærings- og dannelsesopgave, lykkes skolen bedre med kerneopgaverne

Skolen har stort ansvar, når det kommer til at understøtte og udvikle børns læring og dannelse. Skolen er således en af vores moderne velfærdssamfunds helt centrale institutioner. Skolens personale – her både lærere, pædagoger og skolens ledelse – skal derfor løfte en stor opgave, når de skal sikre, at skolen lykkes med sine opgaver.

Spørgsmålet er imidlertid, om ikke skolen kan drage nytte af i højere grad at åbne sig op mod sin omverden end den traditionelt har haft for vane? Hvis andre aktører end skolens personale kan medansvarliggøres for visse dele af skolens opgaveløsning, kan skolen bedre nå i mål med mange af sine væsentlige opgaver. Samskabelse med erhvervsliv og foreninger, forældresamskabelse, involvering og ideerne bag Den Åbne Skole er her alle eksempler på, at skolen er begyndt af forholde sig til sin omverden på en ny måde og hermed også tillægger relationerne ud af skolen positiv værdi. Der er langt mere på spil end ekskursioner, lejrskoler og forældresamtaler.


Skal skolen åbne sig og involvere flere aktører i sin opgavevaretagelse, og samtidig løfte ansvaret for de næste generationers læring og dannelse, så kræves der nye kompetencer, ændrede mindset, forandring i kulturen, nye ledelsesformer og meget mere.


Ulrich Consult kan her være behjælpelig med at understøtte denne udvikling i skolen.

Aktuelle ydelser

ULRICH CONSULT TILBYDER FORSKELLIGE TYPER AF KONSULENTYDELSER
OG KONSULENTPAKKER

Ulrich Consult tilbyder en bred palet af konsulentydelser, der kan understøtte udviklingen af en mere åben og involverende skole. Her blot nogle udvalgte eksempler:

inspirationsoplæg for skolens personale, forældregrupper eller bestyrelse,

– afvikling af workshops, der kan understøtte skolens arbejde med samskabelse eller understøtte udviklingen af tiltag, der kan realisere tankerne i Den Åbne Skole,

– sparring af ledere og sparring af medarbejder- eller ledergrupper.

Ulrich Consults erfaringer med skoleudvikling

Jens Ulrich har stor ekspertise i at arbejde med samskabelse og involvering og en bred erfaring med i at arbejde mere generelt med skolen og skoleudvikling.

Jens Ulrich har således konsulenterfaring med ledersparring af skoleledere og lederteams, strategiprocesser, visionsprocesser, fusionsprocesser, integrering af medborgerskab og demokratisk dannelse i skolen, udviklingen af professionel kapital i lærerteams, teamudvikling, konsultation i forhold til udvikling af skolemåltidet samt flere års undervisning på læreruddannelsen.

Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICHS PUBLIKATIONER OM SKOLE OG SKOLEUDVIKLING HER::

ARTIKEL

Jens Ulrich:


SAMSKABELSE – ER DET RELEVANT FOR SKOLEN?

i Skolelederforeningens magasin
“Plenum”, nr. 2

(2020)
LÆS DEN HER >

ARTIKEL

Jens Ulrich:

DEMOKRATISK MEDBORGERSKAB – SKAL VI VÆRE ENS FOR AT BLIVE ENIGE?

i antologien “Medborgerskab – en udfordring til efterskolen”

(2008)

ARTIKEL

Jens Ulrich:

STYRK DEMOKRATIET I FOLKESKOLEN

i tidsskriftet “Skolebørn”, nr. 5
(2005)Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICH PUBLIKATIONER OM SAMSKABELSE HER:

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

SAMSKABELSE – EN TYPOLOGI

DenOffentlige.dk (2018)

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 2489
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 24889
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk