Samskabelse

– udvikling af løsninger og skabelse af resultater i ligeværdige relationer

Samskabelse er mere end samarbejde. Samskabelse handler om at gå på tværs af sektorer. Samskabelse foregår når offentlige organisationer, frivillige foreninger, private virksomheder og almindelige borgere sammen definerer, udvikler og realiserer velfærdsløsninger og værdiskabelse.

Samskabelse er ikke målet i sig selv, men et virkningsfuldt middel til at understøtte værdiskabelse og potentialerealisering.

Ulrich Consult kan blandt andet hjælpe dig med facilitering af konkrete samskabelsesprojekter, udvikling af politikker og visioner for samskabelse, udvikle samskabelseskompetencer for ledere og medarbejdere, udvikle din organisation mod en mere samskabende kultur, og i det hele taget hjælpe dig og din organisation med at skabe klarhed over samskabelsesfeltet og det muligheder og udfordringer.

Det er praksis og ændring af praksis, der er i fokus, når Ulrich Consult understøtter samskabende processer. Men samtidig er der stor opmærksomhed på, at viden, analyser og teori kan skærpe praksisforankringen.

Har du brug for engageret faglig sparring eller rådgivning til dine samskabelsesudfordringer, så er du velkommen til at kontakte Jens Ulrich.

Cases

SE EKSEMPLER PÅ HVORDAN JENS ULRICH HAR ARBEJDET MED UNDERSTØTTELSE
AF SAMSKABELSESPROCESSER HER:

BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER
– ET UDVIKLINGSPROJEKT FOR FYLKES- OG FOLKEBIBLIOTEKER I NORGE

SEP 2018 – SEP 2020

“Biblioteket som Samskaper” er et udviklingsprojekt for ledere af norske biblioteker. I projektet deltager repræsentanter fra 4 fylkeskommuner og 9 kommuner, som er geografisk spredt over hele Norge. Projektet har til formål at understøtte deltagerne i at gentænke deres bibliotekers fremtidige rolle i lokalsamfundet og gennemføre projekter, der ved hjælp af en samskabende til-gang kan være med til at understøtte realiseringen af disse nye ideer. Projektet gennemføres med støtter fra Nasjonalbiblioteket i Norge. I forløbet har chefer og kommunaldirektører fra deltagernes respektive kommuner også deltaget i udvalgte elementer. Ud over at være projektleder har Jens Ulrich i forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College og som konsulent i Ulrich Consult udviklet forløbet, været en af de centrale undervisere på forløbet og varetaget forskellige faciliteringsopgaver i forbindelse med deltagernes realisering af deres samskabelsesprojekter.

SAMSKABELSE I NORDDJURS KOMMUNE – BORGERSERVICE, IT OG DIGITALISERING

2019 – OCT 2019

“Samskabelse i Norddjurs Kommune” var et kultur- og kompetenceudviklingsprojekt, der havde til formål at gøre medarbejdere og ledere i Borgerservice, IT og Digitalisering mere samskabende i deres mindset og i deres daglige arbejde. Alle medarbejdere i afdelingen har fået en introduktion til samskabelse, så der sikres en fælles forståelse for, hvad samskabelse er. Herefter fortsatte en række medarbejdere med et undervisningsforløb, der klædte dem på til at arbejde med samskabende prøvehandlinger, og samtidig modtog afdelingens ledere sparring i forhold til de særlige udfordringer og muligheder, der ligger i at lede samskaben-de medarbejdere. Jens Ulrich har i forbindelsen med sin tidligere ansættelse på VIA University College været projektleder på forløbet, udviklet forløbet og indgået som underviser på forløbet.

SAMSKABELSE I HJØRRING KOMMUNE
– ET KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FOR MEDARBEJDERE OG LEDERE I BY, KULTUR OG ERHVERV

NOV 2018 – SEP 2019

“Samskabelse i Hjørring Kommune” var et kulturudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i By, Kultur og Erhverv. Projektets formål var, gennem fokus på kompetenceløft af medarbejdere og ledere, at understøtte en organisationsudvikling i By, Kultur og Erhverv, som skulle gøre afdelingen i stand til at indtænke samskabelse som et centralt element i de projekter og de tiltag, som afdelingens medarbejdere arbejder med. Projektet var tilrettelagt med særligt fokus på aktionslæring og på at få teori og analyse til at udvide deltagernes praktiske handlingskompetencer. Der var tilrettelagt et særligt spor for medarbejderne og et særligt spor for afdelingens ledere og formålet var i den forbindelse at sætte fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kunne spille hinanden gode og sammen lykkes med at skabe en mere samskabende kultur i afdelingen. Jens Ulrich har i forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College udviklet projektet, fungeret som projektleder, undervist på forløbet og varetaget forskellige ledersparrings funktioner i relation til forløbet.

SE FLERE CASES
Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICHS PUBLIKATIONER OM SAMSKABELSE HER:

ARTIKEL

Jens Ulrich:
HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

på “DenOffentlige.dk”
(2018)

ARTIKEL

Jens Ulrich:
SAMSKABELSE – EN TYPOLOGI

i “Tidsskriftet Lederliv”
(2016)

ARTIKEL

Jens Ulrich:
INDDRAGELSE ELLER INVOLVERING – HVORDAN NÅR VI BORGERNE I SAMSKABENDE PROCESSER?

på “DenOffentlige.dk”
(2018)

Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICH PUBLIKATIONER OM SAMSKABELSE HER:

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

SAMSKABELSE – EN TYPOLOGI

DenOffentlige.dk (2018)

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 2489
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 24889
eller send en mail på info@ulrich-consulting.dk