Om Ulrich Consult ApS

Ulrich Consult ApS ejes og drives af Jens Ulrich. Læs mere om Jens Ulrich her:

KONTAKTINFORMATION

Jens Ulrich
ju@ulrichconsult.dk
+45 5183 2489

Ulrich Consult ApS
Gravlevvej 4
9520 Skørping

LinkedIn:
www.linkedin.com/in/jens-ulrich

ANSÆTTELSER OG JOBFUNKTIONER

 • 2020 –
  Stifter af konsulentvirksomheden Ulrich Consult ApS

 • 2020 –
  Ekstern lektor, Ledelse og Vækst, VIA University College

 • 2020 –
  Associeret partner hos CitizenLab (CitizenLab arbejder med digitale borinddragelsesløsninger)

 • 2019 – 2020
  Faglig leder af den strategiske indsats ”Samskabelse” i Ledelse og Vækst, VIA University College

 • 2016 –2020
  Ledelseskonsulent, VIA University College

 • 2016 – 2016
  Chefkonsulent, LEAD – enter next level

 • 2010 – 2016
  Lektor, VIA University College

 • 2013 – 2015
  Forskningsleder af ’Organisering og ledelse af fremtidens velfærd’

 • 2009 – 2010
  Lektor, University College Syddanmark

 • 2009 – 2018
  Beskikket censor ved Diplomuddannelsen i Ledelse

 • 2005 – 2009
  Adjunkt, University College Syd

 • 2003 – 2005
  Adjunkt, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

 • 2001 – 2003
  Amanuensis og Forskningsassistent, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

 • 1998 – 2001
  Ph.d. stipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.

UDDANNELSE OG KURSER
2009 Lektorbedømt ved University College Syd
2003 Samfundsvidenskabelig ph.d.-grad, Aalborg Universitet
1997 Hovedfag i samfundsfag (cand.mag.), Aalborg Universitet
1995 Sidefag i filosofi, Aarhus Universitet

Jens Ulrich er desuden certificeret i Belbins Teamrollemodel
Jens Ulrich har endvidere en proceskonsulentuddannelse og en socialkonstruktionistisk lederuddannelse.

HER KAN DU SE MERE OM, HVAD JENS ULRICH HAR ARBEJDET MED INDEN FOR UDVALGTE TEMATIKKER:
Jens Ulrich har stor erfaring med at arbejde med samskabelse, demokratiprocesser og ledelses- og organisationsudvikling. I det følgende vil Jens Ulrichs erfaring med disse felter blive præsenteret.

Samskabelse
Jens Ulrich er en at landets førende eksperter inden for samskabelsesfeltet. Han har her arbejdet som konsulent, rådgiver, facilitator, projektleder, underviser og forsker.

Inden for samskabelsesfeltet har Jens Ulrich:

– arbejdet med samskabelses og hans bidrag til udvikling af samskabelsesfeltet har gjort ham kendt i samskabelseskredse i såvel Danmark som i det øvrige Norden. Hans tilgang til samskabelse har inspireret politikere, ledere og medarbejdere i de nordiske lande og har betydet, at han har være benytte i mange forskellige organisatoriske sammenhænge.

– udviklet, ledet og gennemført en lang række projekter, hvor samskabelse har været omdrejningspunktet. Projekter som spænder fra konkrete samskabelsesprojekter, over organisations- og kulturudviklingsprojekter til kompetenceudviklingsprojek-ter. Samarbejder har i den forbindelse været med politikere, direktører, chefer, personaleledere, medarbejdere og konsulenter,

– holdt mange oplæg og foredrag om samskabelse, fællesskabelse og Ny velfærd for blandt andet direktioner, chefgrupper, byråd og politiske udvalg, MED udvalg, medarbejdergrupper i kommuner i såvel Danmark som i det øvrige Norden. Det er ligeledes blevet til en række oplæg for andre typer organisationer såsom fagforeninger, konsulentnetværk, landdistriktsudvalg, VL-grupper m.fl. Ligesom han har været keynote speaker og oplægsholder på diverse konferencer, workshops og seminarer.

– modereret og faciliteret paneldiskussioner og afholdt workshops på større og mindre konferencer og seminarer som blandt andet Velfærdens Innovationsdag, Folkets Møde i Aarhus, Afslutningskonference på Aarhus som Frivillighedshovedstad og Folkemødet på Bornholm.

Endelig bruges Jens Ulrich som gæsteforelæser om samskabelsestemaer ved Statskundskab på Aalborg Universitet og på Master of Public Governance, Aalborg Universitet.

Demokratiprocesser
Jens Ulrich har en bagrund som forsker og underviser i demokratimodeller, demokratisk kultur, borgerinddragelse, demokrati-processer og demokratisk dannelse.

I forbindelse med demokratiudvikling har Jens Ulrich:

– forsket i demokratiprocesser, demokratimodeller og demokratisk dannelse. Han har deltaget i større nationale og internationale forskningsprojekter omkring demokrati og præsenteret sin forskning på såvel danske som internationale konferencer.

– deltaget i større udviklingsprojekter omkring demokratiudvikling på kommunalt niveau og i udviklingsprojekter, der har fokus på demokratisk dannelse og medborgerskabelse af elever i folkeskolen og i de frie skoler.

– arbejdet med konsulent- og evalueringsopgaver i forhold til borgerinddragelse og udvikling af lokalt demokrati.

– gennem en årrække undervist i demokrati og demokratiske processer på Aalborg Universitet og på University College Syddanmark.

Ledelses- og organisationsudvikling
Jens Ulrich har en bred erfaring med at med ledelses- og organisationsudvikling som konsulent, underviser, sparringspartner og forsker.

I den forbindelse har Jens Ulrich:

– arbejdet som konsulent med at understøtte eksempelvis fusionsprocesser, visions- og strategiprocesser, kulturudviklingsprocesser, teamudviklingsprocesser og værdiprocesser.

– undervist og vejledt mere end 800 studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse. Dette i en række forskellige grund- og valgmoduler samt på uddannelsens afgangsprojektmodul. Jens Ulrich har i den forbindelse udviklet og været faglig leder for såvel uddannelser, kurser og enkelte moduler, der alle har henvendt sig til ledere i offentlige organisationer og private virksomheder.

– arbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter, som har beskæftiget sig med forskellige ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger.