Ledelsesudvikling

LEDELSES UDVIKLING

– som leder bliver man aldrig færdig med at udvikle sig

Som leder skal man arbejde med sin ledelse i mange retninger. Man skal lede ned i organisationen, ind i organisationen, op i organisationen og ud af organisationen – og alt efter hvilket ledelsesniveau, man befinder sig på, så vil de ledelseshandlingen, der flytter organisationen i positiv retning, være forskellige.

Ulrich Consult kan understøtte udviklingen af dit lederskab på flere måder:

Dels kan Ulrich Consult hjælpe med ledersparring ned i blandt andet fagområderne samskabelse, demokratisering og fællesskabelse. Og dels kan Ulrich Consult hjælpe med sparring i forhold til mere generelle ledelsesudfordringer, du som leder eller I som ledergruppe står overfor.

Jens Ulrich har stor erfaring med at lave ledersparring for ledere på alle niveauer – både personaleledere, chefer og direktører har givet meget positive tilbagemeldinger på sparringssamtaler med Jens Ulrich.

Ledersparringen kan med fordel kombineres med en skyggecoaching seance. Her aftaler vi på forhånd hvilke områder ved dit lederskab, der skal sættes fokus på. Herefter deltager Jens Ulrich som ”fluen på væggen” i forbindelse med en af dine udvalgte lederhandlinger (eksempelvis et projektledermøde, en medarbejdersamtale, et teammøde eller et personalemøde), hvorefter du efterfølgende får feedback på din ledelseshandling.

Når Jens Ulrich arbejder med din lederudvikling vil du blive udfordret, foreslået konkrete tiltag og handlinger og modtage konstruktiv tilbagemeldinger på dit lederskab. Du vil ikke stå tilbage med en følelse af, at du blot er blevet spurgt om, hvad du selv synes.

I forbindelse med ledelsesudvikling benytter Jens Ulrich sig primært af sparring og feedback. Sparring handler om at få hjælp til en konkret udfordring eller opgave, du som leder står overfor. Feedback handler om, at du får en tilbagemelding på de handlinger, tanker eller refleksioner, som du gør dig i dit lederskab. I forbindelse med sparring og feedback benytter Jens Ulrich sig således af sin faglige ekspertise, når han hjælper dig videre.

Eksempel på tilbagemelding fra tidligere kunde:

”Sparringen med Jens Ulrich har medvirket til at kvalificere mig som leder, på den måde, at der er påpeget en række metoder og tilgange, hvor der bl.a. er drøftet de modforventninger som medarbejderne har til ledelsen, herunder også hvordan tilgangen til ens ”ledelses-mindset” kan/bør tænkes.”

– teamleder med ansvar for cirka 10 medarbejdere

Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICH PUBLIKATIONER OM SAMSKABELSE HER:

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

SAMSKABELSE – EN TYPOLOGI

DenOffentlige.dk (2018)

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 2489
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 24889
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk