Fællesskabelse

FÆLLESSKABELSER

– lokalt forankrede fællesskaber kan skabe stor social og samfundsmæssig værdi

Understøttelsen af lokalt forankrede fællesskaber er for alvor kommet på dagsordenen. Særligt i kommuner og i frivillige foreninger og organisationer.

Fællesskabelse kræver imidlertid refleksioner og grundige overvejelser. Fællesskabelse kræver en strategisk tilgang. Det kan lyde modsætningsfuldt, at udviklingen af (bløde) fællesskaber kræver en (hård) strategisk tilgang. Men erfaringerne viser, at fællesskabelse og strategi ikke er en modsætning – tværtimod. Med en strategisk tilgang kan man sikre, at de udviklede fællesskaber indfrier de intentioner, som fællesskaberne gerne skulle afspejle – herunder også hvordan fællesskaberne i praksis forholder sig problematikken omkring formel og uformel eksklusion og inklusion.

Fællesskabelsen kan være løftestangen for betydningsfuld værdiskabelse. Fællesskaber kan således medvirke til at forbedre såvel den psykiske som den fysiske sundhed. De kan lette integrationen. De kan skabe tilhørsforhold og understøtte identitet. Og så kan de i sagens natur også være med til at imødegå ensomhed. Bare for at nævne nogle af de mange positive effekter, som fællesskaber kan have.

Ulrich Consult kan hjælpe med at facilitere fællesskabelse. Være med til at understøtte, at fællesskaber udvikles og forankres. Være med til at afklare, hvilken type fællesskab, der skal prioriteres og være med til at udrede, hvem der skal spille hvilken rolle i fællesskabelsen.

NYHED: Læs artiklen “Fællesskabelse kræver mere end fællessang og fællesspisning” af Jens Ulrich (link her)

Cases

SE EKSEMPLER PÅ HVORDAN JENS ULRICH HAR ARBEJDET MED UNDERSTØTTELSE
AF FÆLLESSKABELSE HER:

FÆLLESSKABERE
– EN PLAYMAKERUDDANNELSE FOR FRIVILLIGHEDSKOORDINATORE
R

Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg

2017 – 2018

Projektet ”Fællesskabere – en Playmakeruddannelse for frivilligkoordinatorer” havde som formål at hjælpe frivillighedskoordinatorer og oplevelsesmedarbejdere i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune med at blive bedre til at indtage en faciliterende rolle og fællesskabsopbyggende rolle frem for alene at have fokus på koordinering. Målet var således, at blive bedre til at arbejde faciliterende og samskabende. Forløbet bestod af et undervisningsspor, som blev koblet til deltagernes egen praksis ved hjælp af arbejde med aktionslæringsprojekt og udvikling og gennemførelse af forskellige typer af workshops for koordinatorernes og oplevelsesmedarbejdernes målgruppe. Jens Ulrich har gennem sin tidligere ansættelse på VIA University College i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde udviklet forløbet. Jens Ulrich var endvidere været projektleder på forløbet og var samtidig en af de centrale undervisere på forløbet.

VITAPARK – ET SAMSKABELSESPROJEKT

Odder Kommune

2017-2018

VitaPark, som er Odder Kommunes sundheds-, kultur- og erhvervshus, skulle med dette projekt etableres som et samlende og tværfagligt mødested og fællesskab for borgere, foreninger, virksomheder og kommunale fagfolk i Odder Kommune. For at realisere dette, igangsatte kommunen et større samskabelsesprojekt, som skulle involvere bredt blandt husets kommende brugere. Projektet strakte sig over en periode på godt et halvt år, og involverede mere end 120 borgere, foreningsrepræsentanter, erhvervsfolk og kommunale medarbejdere og ledere. Processen blev designet med afsæt i en scenariemetode, som Jens Ulrich har været medudvikler af. Og Jens Ulrich har I forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College været projektleder for VIAs medvirken og været den ene halvpart af det makkerskab, der har designet forløbet og faciliteret den konkrete samskabelsesproces.

UDVIKLINGSWORKSHOP OM FÆLLESSKABELSE

VIA University College

2018

Workshoppen havde til hensigt at opsamle viden, indsigt og erfaringer med, hvordan sammenspillet mellem kommunale aktører, frivillige foreninger og borgere bedst muligt lader sig organisere, når et fælles mål om at skabe lokalt forankrede fællesskaber skal realiseres. Jens Ulrich var som en del af sin ansættelse på VIA University College tilrettelægger, oplægsholder, facilitator på processen og arbejdede efterfølgende med vidensopsamlingen fra processen.

SE FLERE CASES

Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICHS UDGIVELSER OM FÆLLESSKABELSE HER:

Artikel

Jens Ulrich:
FÆLLESSKABELSE KRÆVER MERE END FÆLLESSANG OG FÆLLESSPISNING

på Altinget.dk
(2020)

Artikel

Jens Ulrich:
FÆLLESSKABELSE – TRE MODELLER TIL AT AFKLARE HVORFOR, HVORDAN OG MED HVEM

på “DenOffentlige.dk”
(2018)

Artikel:

Jens Ulrich:
MÅLTIDET KAN REDDE VORES SMULDRENDE FÆLLESSKABERT

på www.maaltidsinnovation.dk
(2005)

Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICH PUBLIKATIONER OM SAMSKABELSE HER:

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

SAMSKABELSE – EN TYPOLOGI

DenOffentlige.dk (2018)

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 2489
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 24889
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk