Demokratiprocesser

DEMOKRATIPROCESSER

– kræver omtanke, strategisk planlægning og kvalificeret facilitering

Demokrati og demokratisk deltagelse er mere end stemmeafgivelse ved de periodiske valg og mere end kommuners brug af høringsmuligheder, når borgerne skal spørges.

Demokratiske processer er også deliberative borgermøder, workshops, inspirationsseminarer, folkehøringer, fokusgrupper, samtalesaloner og meget mere. Og demokratiprocesser er relevante for kommuner, regioner, institutioner, bevægelser og foreninger af forskellige typer.

Demokrati og inddragelse kan udspille sig i beslutningsprocesser, afklaringsprocesser, kvalificeringsprocesser, inspirationsprocesser og afprøvningsprocesser.

Kunsten ved at arbejde med demokratiske processer er at lave det gode match mellem inddragelsens formål, inddragelsens form og selve det strategiske design af de konkrete processer. Ulrich Consult kan her hjælpe dig med at finde det rette match af virkemidler og metoder samt tilrettelæggelse og facilitering af den gode demokratiske proces.

Filosofien bag dette arbejde er, at den kvalificerede afklaring og den kompetence facilitering er nøglen til den gode, meningsfulde og værdiskabende demokratiske proces.

Hvis du ud over konsulentstøtte til konkrete demokratiprocesser også har brug for sparring til udvikling af politikker og visioner for demokratiudvikling, borgerinddragelse eller medborgerskab, så er Ulrich Consult også den rette samarbejdspartner.

Cases

SE EKSEMPLER PÅ HVORDAN JENS ULRICH HAR ARBEJDET MED UNDERSTØTTELSE
AF DEMOKRATIPROCESSER HER:

BORGERINDDRAGELSE I FORBINDELSE MED ETABLERING AF SUNDHEDSHUSET I LEMVIG

Region Midtjylland

2019 – 2020

Region Midt og Lemvig Kommune er gået sammen om udvikling og etablering af et sundheds- og akuthus i Lemvig. Gennem sin tidligere ansættelse på VIA University College og som konsulent i Ulrich Consult ApS har Jens Ulrich været forskningsleder for en følgeforskningsindsats, der skal vurdere den planlagte borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen og realiseringen af Sundhedshuset. Borgerinddragelsesprocessen indbefatter en række samtalesaloner, borgermøde og udviklingsworkshop. Følgeforskningen sætter bl.a. fokus på, om borgerne føler sig inddraget og om de kan se deres bidrag i udviklingen af Sundhedshuset. Følgeforskningen er en kvalitativ undersøgelse, der indeholder deltagerobservationer, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews. Udover at være leder af følgeforskningen deltager Jens Ulrich også i indsamlingen af empiri, udarbejdelser af analyse og i udfærdigelsen af den endelige afrapportering.

SE FLERE CASES

Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICHS UDGIVELSER OM DEMOKRATIPORCESSER HER:

ARTIKEL:

Jens Ulrich:
DEMOKRATISK MEDBORGERSKAB – SKAL VI VÆRE ENS FOR AT BLIVE ENIGE?

i “Medborgerskab – en udfordring til efterskolen”
(2008)

ARTIKEL:

Jens Ulrich:
DELIBERATIVE DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY

 

i “The Politics of Inclusion and Empowerment”
(2004)

ARTIKEL:

Jens Ulrich:
MODERNE DEMOKRATITEORI – KUNSTEN AT GÅ PÅ TO BEN

Ph.d.-afhandling,
Aalborg Universitet
(2004)

Baggrundsviden

– SE ET UDVALG AF JENS ULRICH PUBLIKATIONER OM SAMSKABELSE HER:

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

SAMSKABELSE – EN TYPOLOGI

DenOffentlige.dk (2018)

HVORNÅR GIVER SAMSKABELSE MENING?

DenOffentlige.dk (2018)

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 2489
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk

Kontakt mig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.

Ring på +45 5183 24889
eller send en mail på ju@ulrichconsult.dk